AVLEDNING ELLER SAMMAN SÄTTNING?

Artikeln behandlar olika ordbildningsmönster som vållar forskare vissa be- kymmer på grund av sin mellanställning. Dessa mönster är olika beroende pa typen av samband mellan avledning och sammansättning. Ibland pågår det en sorts dragkamp som får forskarna att diskutera förledens respektive efterledens status och att tala om prefixlika förleder och kvasisuffix. Ibland konstaterar man ett samspel mellan avledning och sammansättning och är tvungen att analysera avledda sammansättningar eller avledningar av en ordgrupp. I vissa fall tenderar den avledda sammansättningens efterled att förvandlas till ett slags kvasisuffix. Ännu en variant av «samarbete» ser man när -are — ett av språkets mest produktiva suffix — ersätter efterleder hos en del sammansättningar och i sin tur påverkar skapandet av nya sammansättningar.

pdf_iconSavitskaja Anna. AVLEDNING ELLER SAMMAN SÄTTNING?