BYDEKONSTRUKTIONER UDEN VERBUM I MODERNE DANSK

For at få mennesker til at handle bruger man forskellige grammatiske midler. De danske bydekonstruktioner uden verbum, som har en stor udbredelse, er meget dynamiske og udtryksfulde. Artiklen analyserer konstruktioner, som har noget substantiv (et substantiv uden præpositioner: Nåde!, et substantiv med en præposition: På plads! eller to substantiver: Gevær på skulder!), et adverbium (Ud med dig!) eller en interjektion (Hyss!).

pdf_iconBystrova O. BYDEKONSTRUKTIONER UDEN VERBUM I MODERNE DANSK