CITATER OG DERES ROLLE I OPSTÅEN AP EN NY MENING I «HELOISE» AF K.BLIXEN

Artiklen drøfter problemet om hvordan en citat fungerer i teksten. Som eksempel analyseres en fortælling af Karen Blixen «Heloise». K. Blixens forfatterverdcn er i stor grad baseret på citater, som tit er hendes måde at bygge sine fortællinger op og samtidig et kunstgreb for at involvere læseren i dialog og samspil. Gennem citater indgår K.Blixens tekst i dialog med citatemes kilde og denne dialog giver læseren mulighcd til at interpretere og uddybe novellens indhold paa en hel ny måde. I teksten kan man se tre typer af citater som er opdelt efter deres rolle i udvidelse af meningen i fortællingen.

pdf_iconLomagina Anastasia. CITATER OG DERES ROLLE I OPSTÅEN AP EN NY MENING I «HELOISE» AF K.BLIXEN