F.M. DOSTOJEVSKIJS «IDIOTEN» OCH SVENSK LITTERATUR I BÖRJAN AV 1900-TALET

Artikeln handlar om hur “idiot”-problematiken och Mysjkin-gestalten återspeglas i svenska böcker som “Blå blommor”, “Den falske Cristoforo” och “Farmor och Vår Herre” (Hj. Bergman), samt “Kejsarn av Portugallien” och “Bannlyst” (S. Lagerlöf). Det betraktas inflytandets olika aspekter med tonvikt på likheter och skillnader i “idiot”-uppfattningen, beroende av författamas världsåskådning, religiositet och optimistiska eller pessimistiska livssyn.

pdf_iconLvovskij Alexander. F.M. DOSTOJEVSKIJS «IDIOTEN» OCH SVENSK LITTERATUR I BÖRJAN AV 1900-TALET