HYPPIGT FOREKOMMENDE ELEMENTER AF SAMMENSÆTNINGER I MODERNE DANSK

I artiklen beskrives der nogle tendenser i det danske ordforråds udvikling. Materialet er hentet fra korpus 2000 og andre kilder. Der behandles substantivsammensætninger med hyppigt forekommende andet led, forhold mellem første og andet led og semantiske ændringer af sammensætningens led.

pdf_iconKrasnova Elena. HYPPIGT FOREKOMMENDE ELEMENTER AF SAMMENSÆTNINGER I MODERNE DANSK