OM ADJEKTIVER PÅ -FRI MED HENSYN TIL DERES ORDDANNELSESSTATUS

Artiklen beskriver danske adjektiver på -fri, som befmder sig på grænsen mellem afledning og sammensætning. Som eksempelmateriale er brugt korpus 2000-data, Politikens Store Nye Nudansk Ordbog, Retskrivningsordbogen på nettet samt autentiske danske tekster. Analysen af andetleddet -fri’s etymologiske, fonetiske, morfologiske og semantiske særtræk giver mulighed for at definere dets status som semiaffiks.

pdf_iconGurova Elena. OM ADJEKTIVER PÅ -FRI MED HENSYN TIL DERES ORDDANNELSESSTATUS