TOSPRÅKLIG LEKSIKOGRAFI OG VIRKELIGHET (PROSAISKE BETRAKTNINGER ETTER AT STOR NORSK-RUSSISK ORDBOK-2003 ER KOMMET UT)

I artikkelen skrevet av ordbokens hovedredaktør gjøres det rede for hvorfor en aldri så stor tospråklig ordbok ikke kan gi svar på alle mulige spørsmål brukeren måtte ha. Blant de mange faktorene som forårsaker dette, nevnes følgende: lemmalisten har sine begrensninger; i en rekke tilfeller mangler ordboksforfatteren nødvendig informasjon; betydningen av noen lemmacr (f.eks. preposisjoner) krever en strengt vitenskapelig beskrivelse som er alt for vanskelig for den jevne bruker; arbeidet med ordboken foregår under tidspress; noen leksikografer har utilstrekkelige kvalifikasjoner.
Leksikografien er fremdeles det muliges kunst.

pdf_iconBerkov Valeriy. TOSPRÅKLIG LEKSIKOGRAFI OG VIRKELIGHET (PROSAISKE BETRAKTNINGER ETTER AT STOR NORSK-RUSSISK ORDBOK-2003 ER KOMMET UT)