MODERNE NORDISKE SPRÅK OG PURISME

I artikkelen foreslås to klassifikasjoner av purisme. Ifølge den første skjelnes det mellom global og oelektiv pu­risme. Den globale purisme er rettet mot alle fremmedord uan­sett deres opprimnelse (islandsk, færøysk), den oeiektlve pu­risme er rettet mot et konkret språk (moderne nynorsk, fornorsking av bokmålet). Ifølge den andre klassifikasjonen skjelnes det mellom vernende og forandrende purisme. Målet til den ver­nende purisme er at fremmedord ikke engang slippes inn i språ­ket: når det kommer et nytt begrep, får det straks en betegnelse laget ev egne språkmidler. Den forandrende purisme be­står i at fremmedord som alt nar fått innpass i språket, avlø­ses av nye betegnelser. I slutten av artikkelen analyseres de faktorer som forårsaker et språks puristiske karakter.

pdf_iconBerkov Valeriy. MODERNE NORDISKE SPRÅK OG PURISME