NÅGRA IAKTTAGELSER OM ÖVERSÄTTNINGEN AV ANNA ACHMATOVAS LYRIK TILL SVENSKA

Hans Björkegrens översättning av Achmatovas poesi (1978) är den största lyrikboken av Anna Achmatova på svenska. Achmatovas poesi är till sin form enkel, talspråkig och lättillgänglig.

H. Björkegrens tolkning kännetecknas av fri versform, of­tast undiker oversättaren rim. Achmatova använder adjektiv mycket sparsamt, hon har inga tillfälliga epitet. Översättaren avstår ofta från originalets adjektiv utan att kompensera förlusten.

pdf_iconTolstaya Natalya. NÅGRA IAKTTAGELSER OM ÖVERSÄTTNINGEN AV ANNA ACHMATOVAS LYRIK TILL SVENSKA