NOEN SPRÅKLIGE PROBLEMER VED OVERSETTELSEN AV A.MILNE’S “WINNIE-THE-POOH”

Forfatteren behandler problemer tilknyttet oversettelsen av det litterære eventyr. Artikkelen bygges på den norske og den engelske oversettelsen av A.Milnes “Winnie-the-Pooh”. Beg­ge oversettere er populære i sine land som barnebokforfattere og deres forståelse av barnas psykologi gjør seg gjeldende i oversettelsen. De språklige problemer er tilknyttet eventyrets leksikalske og syntaktiske særegenheter, blant dem oversettel­sen av egenhavn og, særlig ord spesielt dannet av Milne. På det syntaktiske planet er den norske oversettelsen nærmere sti­len i norske folkeeventyr, mens på det leksikalske er den rus­siske oversettelsen mye nærmere A.Milnes forgerike språk.Sam­menlikningen av de to oversettelsene skaffer en mulighet til å forstå bedre selve oversettelsesprosessen.

pdf_iconKomarova Olga. NOEN SPRÅKLIGE PROBLEMER VED OVERSETTELSEN AV A.MILNE’S “WINNIE-THE-POOH”