SEMANTIKKEN AV SYNTAKTISKE KONSTRUKSJONER MED SUPERLATIV I NORSK

I artikkelen beskrives forskjellige typer av syntaktiske strukturer med superlativ. Det undersökte materialet klassifiseres efter semantisk karakter av subjekt og objekt av sammenlikningen i nevnte konstruksjoner: 1) subjekt og objekt er for­skjellige, 2) subjekt og objekt overensstemmer, dvs. subjek­tet sammenliknes med seg selv. Forfatteren analyserer hovedog tillegsbetydninger i disse to grupper av konstruksjoner.

pdf_iconKruglova Natalya. SEMANTIKKEN AV SYNTAKTISKE KONSTRUKSJONER MED SUPERLATIV I NORSK