NYTT I NORSK

I artikkelen behandles de endringene i norsk som har funnet sted i de siste årene.
Først analiseres dagens språksituasjon i Norge. Forfatteren vurderer resultatene av den norske språkplanleggingen og den “språkfreden” som skal råde i Norge nå for tiden.
I neste avsnitt behandles forskjellige forandringer i ususen. Det ar intimisering, bruk av evfemismer, språkforsiring m.m.
Blant forandringene i fonetikken analiseres særskilt endringene i lydsammensetningen i noen ordtyper og endringene i lydinventaret.
Videre redegjøres det for novasjoner i morfologi og sintaks.
Siste avsnitt er viet endringene i ordforrådet.

pdf_iconBerkov Valeriy. NYTT I NORSK