RYSKE RUNEBERG

Kulneff är en bland många ryska officerare som nämns i «Fänrik Ståls sägner»: Bagration, Barclay, Dolgoruki, Kamenski, Rajevski, Tutschkoff. Men Kulneff är den ende som fått en egen dikt i samlingen.

Tänkte sig Runeberg Kulneff som en typisk representant för hela den ryska officerskåren? Men på samma gång som Kulneff är personligt skildrad, är han ändå en företrädare för en viss grupp.

Runeberg visste naturligtvis att Kulneff hade vistats i hans hemstad, Jakobstad, år 1808 då Runeberg var fyra år gammal. Runeberg använder inte adjektiv utan verb för att karakterisera Kulneff. Verb som betyder kämpa eller anfalla är vanligast i karakteristiken av Kulneff. Därnäst kommer verb med betydelsen dricka eller berusa sig. I fråga om Ontrus och hans bröder förekommer verb med betydelsen dricka ett flertal gånger, liksom även verbet dansa.

pdf_iconTolstaya Natalya. RYSKE RUNEBERG