JOHANNES V.JENSENS KULTURHISTORISKE TEORIER (Udviklingsepos “Den lange Rejse”)

Johannes V.Jensen er forlængst anerkendt som en af de mest fremragende repræsentanter for den danske sprogkunst. Men hans kulturhistoriske teorier bliver der atadigvsæk diskuteret om. Forfatteren af “Den lange Rejse” blev ofte beskyldt for at holde med Nitzsche, for at være tilhænger af racisme. En indgående analyse af eposet samt mange vigtige udtalelser, som man finder i Jensens artikler og essays, tillader dog ikke at acceptere denne mening. Grundlaget for Jensens teorier synes det mere retfærdigt at søge i hans livslange begejstring for Darwins udviklingslære ligesom i hans tilknytning til den danske litteraturs romantiske tradition. Det er diskutabelt om Jensens teorier kan regnes for videnskabeligt urderbyggedemen man kan ikke betvivle at “Den langs Rejse” er skrevet af en stor digter, som var fuldt ud ærlig i sin tro på menneskets skaberkraft, på dets vilje til at udforske og forbedre verden.

pdf_iconKuprijanova Irina. JOHANNES V.JENSENS KULTURHISTORISKE TEORIER (Udviklingsepos “Den lange Rejse”)