JOHANNES V. JENSENS ROMAN «CHRISTOFER COLUMBUS»

Romanen er hovedværket i Johannes V Jensens forfatterskab. Romanrækken «Den lange rejse» (1908-1922) er en stor anlagt romancyklus om menneskehedens tilblivelse og lange udvikling fra før istiden til epoken af store geografiske opdagelser. Johannes V Jensen er en af de mest talentfulde og vægtigste skikkelser i dansk litteratur fra den første del af det 20. århundrede. Han fik Nobelprisen i litteratur i 1944. Romanen «Christofer Columbus» (1921), det sjette og sidste værk i romancyklusen, afslutter fortellingen om menneskets historie i lyset af Darwins udviklingsteori. I bogen analyserer og opsummerer forfatteren de vigtigste filosofiske og kulturelle problemer samt æstetiske og religiøse temaer af hele romancyklusen. Den originale interpretation af historiske, mytiske og bibelske skikkelser og motiver bruges her til at bygge finalen på J. V Jensens evo- lutionskoncept i litterær form.

pdf_iconSaltykov Andrey. JOHANNES V. JENSENS ROMAN «CHRISTOFER COLUMBUS»