KOMPOSITA UDEN DIREKTE FORBINDELSE MELLEM FØRSTE OG ANDET LED

I artiklen beskrives der komposita, der ikke har direkte forbindelse mellem første og andet led. Selv om disse komposita i princippet kan have mange fortol­kninger, kan de i de fleste tilfælde nemt identificeres af sprogbrugere, da det vigtigste er tilhørsforholdet til en bestemt produktive model.

pdf_iconKrasnova Elena. KOMPOSITA UDEN DIREKTE FORBINDELSE MELLEM FØRSTE OG ANDET LED