MOGELIJKHEDEN VAN DE COMMUNICATIEWERKWOORDEN OP HET GEBIED VAN PREFIXALE WOORDVORMING

In het artikel worden mogelijkheden van de communicatiewerkwoorden op het gebied van woordvorming beschreven. In de N ederlandse taal zijn drie communika- tiewerkwoorden — praten, spreken, zeggen. Alle drie genoemde werkwoorden duiden communicatie aan in de meest algemene betekenis. Het semantisch verschil tussen de drie Nederlandse werkwoorden wordt duidelijk als we naar de woord­vorming kijken. We gaan ervan uit dat grondwoorden die anders op synoniemen lijken ieder zijn bijzonderheden vertoont in de prefixwoordvorming. Zo wordt er aan de ene kant een analyse gemaakt van prefixen en afgeleide woorden die alle drie Nederlandse communicatiewerkwoorden als grondwoord kunnen hebben en aan de andere kant van alle prefixen die maar met een communicatiewerkwoord een prefixwoord vormen.

pdf_iconYakovleva Alexandra. MOGELIJKHEDEN VAN DE COMMUNICATIEWERKWOORDEN OP HET GEBIED VAN PREFIXALE WOORDVORMING