NOEN PROBLEMER AV KVANTITETSFONOLOGI NORSK OG SVENSK

I artikkelen analyseres forskjellige meninger om enheter som spiller distinktiv rolle i norsk og svensk. Forfatteren ska­per sin egen deskriptiv morfonemisk kvantitetsmodell. Modellen består av tre klasser. Hver av dem forener både morfemiske og fonetiske faktorer.

Klase A.Enkle ordformer uten konsonantsekvenser på morfemgrenser. Stavelsestruktur: trykksterke + trykksvake stavel­ser eller trykksvake + trykksterke stavelser. Klasa B. Sammen­setninger med og uten konsonantsekvenser på morfemgrenser. Sta­velsestruktur: hovedtrykk på det første leddet og bitrykk på det andre leddet eller hovedtrykk på dot andre leddet og bitrykk på det første leddet. Klass C. Enkle ordformer og derivasjonsformer med konsonantsekvenser på morfemgrenser. Stavelsestruktur: trykksterke + trykksvake stavelser eller trykksvake + trykksterke stavelser. Disse morfonemiske klasser inkluderer faktisk alle ordklasser og deler seg i mindre underklasser.

pdf_iconVoronkova Galina. NOEN PROBLEMER AV KVANTITETSFONOLOGI NORSK OG SVENSK