NORDISKT OMLJUD > SAMISK METAFONI > NORDNORDISK TILLJÄMNING

I artikeln betraktas samisk metafoni som en foljd av nordisk interferens i samiskan under perioden 400-900-taIet. Samtitigt kan nordnordisk tilljåmning ses som en foljd av sydamisk interferens i svenska och norska dialekter på 1500-talet. For att bevisa detta anvånds språkhistoriska, kronologiska, funktionella och sociolingvistiska argument.

pdf_iconKuzmenko Yury. NORDISKT OMLJUD > SAMISK METAFONI > NORDNORDISK TILLJÅMNING