OLIKA SÄTT AV REMATISERINGI SVENSKAN

Artikeln handlar om meningens mformationsstruktur i svenskan. Tema-rema principen betraktas i samband med två kommunikativa typer av ordfbljd: objektiv och subjektiv. Särskild stor uppmärksamhet ägnas åt placeringen av rem at och olika medel som man använder för att visa att ett ord eller en fräs är remat i satsen. Hit hör semantiska kon- struktioner, sådana som utbrytning och satsflätning, emfas, substantivets obestämda form och vissa adverb. Men det finns ingen konstruktion i svenskan, vilken entydigt kan användas som remats markör. Ofta är det bara kontexten som hjälper till.

pdf_iconZhiltsova Elena. OLIKA SÄTT AV REMATISERINGI SVENSKAN