OM ANVANDNING AV DEN SAMMANSATTA KONJUNKTIVFORMEN SKULLE + INFINITIV II (SKULLE + PERFEKT INFINITIV) I MODERN SVENSKA

I artikeln analyseras olika satstyper dår skulle + infinitiv II anvånds. Man beskriver också de bety deiser som denna konjunktivform har.

I modem svenska kan skulle + infinitiv II lbrekomma i sammansatta satser nåmligen i konditionalsatser (både i huvudsats och bisats), attributs- och objektssatser (i bisats) samt i enkla satser. Nulbrtiden anvånder man ganska ofta skulle + infinitiv II i en for denna form otypisk kontext av nutid dår skulle + infinitiv II, forutom sin huvudbetydelse av oforverkligad handling i fbrfluten tid, uttrycker en rad bibetydelser. I nutida kontext anvånder man skulle + infinitiv 11 for att framhålla att en håndelse foregår en annan, framhåva tidsavstånd till den hypotetiska handlingen från talogonblicket samt betona storre grad av irrealitet beroende av yttrandets innehåll. I frågesatser har skulle + infinitiv II en emotiv funktion.

pdf_iconJersjova Marija. OM ANVANDNING AV DEN SAMMANSATTA KONJUNKTIVFORMEN SKULLE + INFINITIV II (SKULLE + PERFEKT INFINITIV) I MODERN SVENSKA