OM BETYDNINGEN AV KONSTRUKSJONEN «NEKTELSE + ADJEKTIV I SVAK FORM + SUBSTANTIV MED SUFFIGERT ARTIKKEL» I NORSK

Dobbel bestemmelse er et karakteristisk norsk trekk. Adjektivet som er brukt i substantivgrupper med bestemt artikkel, skal da stå i svak form. Det er fa unntak, og ett av dem er tittelkonstruksjonen, som hverken forekommer i dansk eller svensk. Gjeldende grammatikkbøker gjør ikke forsøk på å tyde den. M. I. Steblin-Kamenskij mente at i slike tilfeller var artikkelbruk i strid med sin grunnleggende betydning. Her ser vi nærmere på konstruksjonens bestanddeler og kommer til konklusjonen at det er adjektivene, som horer til en begrenset semantisk gruppe, nemlig kvantifiserende, som er avgjørende for artikkel­bruk og for sin egen form i konstruksjonen, og at konstruksjonen står for uttrykk av svak bestemthet.

pdf_iconLivanova Alexandra. OM BETYDNINGEN AV KONSTRUKSJONEN «NEKTELSE + ADJEKTIV I SVAK FORM + SUBSTANTIV MED SUFFIGERT ARTIKKEL» I NORSK