OM BRUK AV DEN UBESTEMTE ARTIKKELEN VED EGENNAVN I NORSK

I artikkelen behandles forskjellige tilfeller av bruk av ubestemt artikkel foran et egennavn og analyseres de funksjoner og betydninger den har. I alt beskrives det åtte av dem med deres semantiske eiendommeligheter.

Ubestemt artikkel kan betegne 1) en forbigående, ubetyde­lig tilstand, 2) et ennå ikke eksisterende fenomen eller en kommende tilstand, 3) en stadig, karakteristisk egenskap, 4) når en person eller et fenomen oppfattes som noe nytt og uventet, 5) en oppsetning eller filmatisering i motsetning til navnet på et skuespill eller manus, 6) et medlem av en familie, 7) en me­taforisk overføring, 8) en metonymlsk overføring.

pdf_iconAljiksjina Marija. OM BRUK AV DEN UBESTEMTE ARTIKKELEN VED EGENNAVN I NORSK