OM NOGLE ÆNDRINGER I MODERNE DANSK

Den såkaldte  [ə] – assimilation er den mest gennemgribende lydovergang, som satte ind i begyndelsen af det 19. århundrede og er langtfra afsluttet nu. Faktorer, der gør sig gældende ved  [ə] – assimilationen i moderne tale og assitnilatlonens følger analyseres i artiklen. Sammenligning med  [ə] – assimilationen for 40-50 år siden viser, at der kommer flere og flere assimilerede former i sproget. Den anden del af artidlen er viet til spirant ⁄γ⁄, der er næsten forsvundet nu i sproget.

pdf_iconKrasnova Elena. OM NOGLE ÆNDRINGER I MODERNE DANSK