STEFAN SABININS FØRSTE ISLANDSKE GRAMMATIK PÅ RUSSISK (1849)

Ruslands publikum fik det første kendtskab til Island for 250 år siden. Et litterært tidsskrift i Sankt Petersborg offentliggjorde en artikel i 1755, hvor der stod meget om Islands befolkning, litteratur og sprog. I 1700-tallet og i de første årtier af 1800-tallet blev artikieme og bøgeme om Island skrevet af udlændinge. Den første russer, som kunne islandsk og udgav dette sprogs grammatik, var Stefan Karpovitj Sabinin (1789-1863). Han var cn russisk ortodoks præst; som var ansat ved Det russiske ambassades kirke i København 1823-1837 og senere ved en ortodoks kirke ved hoffet i Weimar. Han skrev mange teologiske artikler og gjorde oversættelser af Det gamle Testamente. Under sit ophold i København lærte han Rasmus Kristian Rask samt andre kendte filologer at kende og stiftede bekendtskab med oldnordisk litteratur og lærte Islandsk. Artiklen fortællerom Stefan Sabinins bog «Islandsk grammatik» (Skt. Petersborg, 1849, X + 230 sider).

pdf_iconZharov Boris. STEFAN SABININS FØRSTE ISLANDSKE GRAMMATIK PÅ RUSSISK (1849)