SUBSTANTIVISK OCH ADJEKTIVISK METAFOR I MODERN SVENSK SKÖNLITTERATUR

I artikeln analyseras substantivisk och adjektivisk metafor i två modema svenska romaner: Jonas Gardells «Fru Björks öden och äventyr» och Claes Hylingers «Ett långt farväl». Man jämför antalet individuella och lexikaliserade metaforer i de båda romanerna, delar in substantiviska metaforer i temagrupper enligt de områden där de används: människoyttre, naturbeskrivningar, människans inre värld och relationer mellan människor. Adjektiviska metaforer klassificeras i ett antal par motsatsadjektiv.

pdf_iconКостанда О.В. МЕТАФОРА ИМЕНИ В СОВРЕМЕННОЙ ШВЕДСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ