SVENSKA NYORD AVSPEGLADE ISAMHÄLLSTRENDER

I artikeln behandlas kopplingen mellan ordförrådet och verkligheten med hänsyn till en särskild grupp som har fått beteckningen «samhällsord» eller «samhällstermer», vilka baseras på och definieras i svensk lagstiftning eller officiella utredningar. Dessa ord är som regel kulturberoende; de vänder sig oftast till allmänheten och uppfattas som en del av allmänordförrådet. Terminologiseringen av svenskan sker i form av dragkampen mellan fack- och allmänspråk inom skämingspunkten mellan offentligt och privat. Kopplingen mellan samhället och språket framträder i form av «verbala» reformer, då samhällstrender avspeglas i ordförrådet, men samtidigt kan dess förändring omvänt sättas upp som spegel för samhällsförändringen.

pdf_iconChekalina Elena. SVENSKA NYORD AVSPEGLADE ISAMHÅLLSTRENDER