SYMBOLENS ROLL I STIG DAGERMANS TIDIGA FÖRFATTARSKAP

Symbolen är ett av de mest kompicerade och mångartade begreppen inom litteraturvetenskap. Stig Dagermans två första romaner «Ormen» och «De döm- das ö» visar en ovanlig symboltäthet på alla textens nivåer och kan betraktas som ett bra exempel på de få «symbolistiska romaner» som kom till i Sverige på 1940- talet. Att analysera symboliken på både metafysisk och stilistisk nivå är således oerhört viktigt för att få en djupare f0rståelse av dessa texter, speciellt med tanke på romanernas specifika metaforer och symboler som genomsyrar texterna såväl innehållsmässigt som rent språkligt.

pdf_iconPress Natalia. SYMBOLENS ROLL I STIG DAGERMANS TIDIGA FÖRFATTARSKAP