UDVIKLINGEN AF ET SEMANTISK GENUSSYSTEM I DE VESTJYSKE DIALEKTER

I artiklen behandles etaper af og faktorer for udviklingen af et specielt genussystem med to semantisk betingede grammatiske køn (neutrum ved stofbetegnelser, fælleskøn ved alle øvrige substantiver). Artiklen er struktureret på følgende måde: 1. Semantiske og formelle genusforskelle i vestjysk, 2. Semantiske og formelle forudsætninger for udviklingen at et semantisk genussystem, 3. Udviklingens etaper, 4. Udviklingens årsager. Udviklingens etaper fastslås med henvisning til øst- och sydjyske mål, som endnu ikke har fuldstændig udviklet det semantiske genussystem. Det første skridt i udviklingen har været en overgang af oprindelig ikkeneutrale stofbetegnelser til neutrum (mælk, grød, aske). Sådanne ord blev først til pluralia tantum neutr. og siden til singularia tantum neutr. Den anden vej var generaliseringen af det partitive det ved de oprindelige ikkeneutrale stofbetegnelser (jfr. det mælk – mælken > det mælk – mælket). Det afgørende skridt i udviklingen har været overgangen af oprindelig neutrale individua til fælleskøn (hus, barn). Formelt sammenhænger denne udvikling med udviklingen af den foranstående bestemte artikel (huset > ae hus).

Impulsen for udviklingen af semantiskt betinget genussystem er dog at søge i sprogkontakter af danske dialekter med andre germanske dialekter, som havde samme formelle kendemærker ved stofbetegnelser i Vest- och Sydjylland på vikingetiden og i middelalderen.

pdf_iconKuzmenko Yury. UDVIKLINGEN AF ET SEMANTISK GENUSSYSTEM I DE VESTJYSKE DIALEKTER