«VEMODETS SPRÅK» ELLER “HEVNENS SPRÅK”? (ET FORSØK PÅ LINGVOSTILISTISK ANALYSE AV HELETEELEGIENE I DEN ELDRE EDDA)

Forfatteren analyserer to kvad i Den eldre Edda (Guðrúnarkviða in fyrsta, Guðrúnarhot) og våser at verken struktu­ren i de såkalte helteelegiene eller semantiske særtrekk ved det gammelislandske ordforrådet kan karakterisere personenes indre verden. Det er snarere ættefeidens tilskikkelser de skildrer enn nyanser av sjelelige lidelser og vemod. Dette bek­refter konklusjonen om at elegien ikke var noen selvstendig genre i norrøn litteratur.

pdf_iconGvozdetskaya Natalya. «VEMODETS SPRÅK» ELLER “HEVNENS SPRÅK”? (ET FORSØK PÅ LINGVOSTILISTISK ANALYSE AV HELETEELEGIENE I DEN ELDRE EDDA)