FINNS DET RUNOR PÅ NÄVERREMSAN FRÅN SMOLENSK?

Artikeln behandlar en näverremsa från Smolensk (daterad till 1100-talet) som enligt E. A. Mel´nikova (1984) och S. L. Nikolaev (2017) innehåller skandinaviska runor från den yngre runraden. Mel´nikovas läsning och tolkning har blivit accepterade i forskningen i Ryssland men ifrågasatta av runologer i Norden. Av denna anledning har inskriften på näverremsan från Smolensk t.ex. inte blivit inkluderad i Samnordisk runtextdatabas. Nikolaev har nyligen anslutit sig till Mel´nikovas mening att näverremsan innehåller skandinaviska runor; han ger emellertid en läsning och tolkning till inskriften som skiljer sig kraftigt från Mel´nikovas. Författaren till denna artikel har undersökt föremålet in situ med hjälp av stereomikroskop och redovisar sina iakttagelser i detalj. I artikeln diskuteras Mel´nikovas och Nikolaevs läsningar, och argument framförs för att de ristade linjerna på näverremsan varken kan betraktas som runor eller som någon annan form av skrift.

pdf_iconPereswetoff-Morath Sofia. FINNS DET RUNOR PÅ NÄVERREMSAN FRÅN SMOLENSK?