SULT OG OVERFLOD. H. C. ANDERSEN OG MADENS POESI

H. C. Andersen fortæller ofte om mad, gastronomi og om nydelsen ved gode måltider. Andersen voksede som bekendt op i fattige vilkår og selv om han næppe var udsat for egentlig sult, så oplevede han som barn, hvordan den gode mad var et af overklassens privilegier, mens de fattige måtte nøjes og undertiden sulte. Disse erfaringer med mad spiller en rolle i kunstneren H. C. Andersens værker blandt andet som skildringer af og fantasier om mad. I artiklen viser jeg, hvordan et eventyr som ”Den lille Pige med Svovlstikkerne” rummer skildringer af sult og mad, der udvikler groteske fantasier. Artiklen rummer desuden en analyse af et par af H. C. Andersens fødselsdagsbreve til drengen Sally Melchior, som rummer en smuk fantasi om landet med grøfter, der flyder med rødgrød og fløde. Endelig undersøges madens og måltidets perspektiver i breve til den nære ven Eduard Collin. Disse eksempler viser,
hvordan Andersen bruger og iscenesætter mad, måltider samt sansninger af nydelse i sin kunst og i sin skrift. Artiklen søger derved at indkredse Andersens anvendelse af gastronomien og skildringer af mad som fantasiskabende element i det fortalte. Eksemplerne fra digte, eventyr og breve viser altså dels, hvordan mad, gastronomi, vin og livsnydelse indgår i række af fantasiskabende elementer i H. C. Andersens kunst. Dels at den erfaring og erindring Andersen har fra en opvækst og et liv under fattige kår folder dig ud i den voksne kunstners værk.

pdf_iconNørregaard Frandsen Johs. SULT OG OVERFLOD. H. C. ANDERSEN OG MADENS POESI