MAGT OG MASKERADE: DANSK-RUSSISKE RELATIONER UNDER PETER DEN STORE I VISUEL OG LITTERÆR KONTEKST

I 1716 besøgte zar Peter I København i forbindelse med en planlagt dansk-russisk invasion af Sverige som led i Den Store Nordiske Krig. Selve operationen blev opgivet, men besøget indebar i sig selv en eksponering af forskelle i begreber om magtiscenesættelse — i sidste ende mellem allegorisering og modernitet. Det danske hof var præget af en ritualiseret absolutistisk etikette i kontrast til zarens mere pragmatiske tilgang og adfærd. Dette leder over i en diskussion af et forsøg fra 2014 på at læse et loftsmaleri af en maskerade på Frederiksberg Slot som en allegori på den dansk-russiske alliance. Denne tolkning problematiseres, samtidig med at den anvendes som afsæt for en mere omfattende diskussion af allegori i kongelige billeduniverser, af betydningen af påklædning/udklædning i et politisk og kulturelt perspektiv, og af de forskellige danske kilder til viden om det russiske rige. En række kronologiske, tekniske og kulturelle omstændigheder synes at modsige den allegoriske fortolkning af maleriet, som på den anden side højst sandsynligt afspejler nogle af de kunstneriske aktiviteter, Peter blev mødt med i København. I et bredere perspektiv kan det læses som et udtryk for et moderne begreb om teatralitet, der først og fremmest kommer til udtryk i de komplekse ideer om kultur og rollespil, som blev udviklet af dramatikeren og forfatteren Ludvig Holberg. Til slut antydes en perspektivering af to hovedfokuseringer — de dansk-russiske relationer og de vekslende forståelser af maskerade og rollespil.

pdf_iconHolm B. MAGT OG MASKERADE: DANSK-RUSSISKE RELATIONER UNDER PETER DEN STORE I VISUEL OG LITTERÆR KONTEKST