AEN DE ZUYDTZIJDE VAN NOVA ZEMBLA… NEDERLANDSE REISVERHALEN UIT DE 17de EN 18de EEUW IN DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK WROCŁAW (POLEN)

Dit artikel presenteert Nederlandse oude drukken uit de Universiteitsbibliotheek Wrocław (Polen), een van de rijkste collecties van neerlandica buiten Nederland en Vlaanderen. Concreet: de reisverhalen uit de Nederlanden uit de 17de en 18de eeuw die in deze collectie bestudeerd kunnen worden. Onder hen bevindt zich De Waerachtighe beschrijvinge vande drie zeylagien (…) by noorden Noorvveghen, Moscovien ende Tartarien (…) van Gerrit de Veer in de uitgaven van 1619 (met grote aandacht voor het leven aan de Witte Zee en op Nova Zembla, als ook de inwoners van deze gebieden: Nenetsen, Lappen en Russen). Er zijn hier ook reisverhalen over expedities naar het Zuidelijk halfrond van de wereld, zoals het Iovrnael van Hendrick Ottsen over Rio de la Plata uit 1617 (waar o. a. de pinguïns worden beschreven), de Beschrijvinghe van Pieter de Marees of werken van Olfert Dapper uit de late 17de eeuw over Afrikaanse landen. De late 17de en de vroege 18de eeuw worden hier vertegenwoordigd door de Driejarige reize naar China van Eberhard IJsbrant Ides en Adam Brand, als ook Reizen over Moskovië, door Persië en Indië uit 1714 van Cornelis de Bruyn. Er wordt hier ook een korte geschiedenis van de bibliotheek in Wrocław voorgesteld — en een antwoord gegeven op de vraag hoe het komt dat in deze (in de wereld tamelijk onbekende) Poolse stad Wrocław zo’n rijke collectie aan neerlandica te vinden is. De bijdrage wordt afgesloten met een uitnodiging, ook aan de Russische collega’s, om de oude drukken in de collectie in Wrocław te bestuderen.

pdf_iconKiedron S. AEN DE ZUYDTZIJDE VAN NOVA ZEMBLA… NEDERLANDSE REISVERHALEN UIT DE 17de EN 18de EEUW IN DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK WROCŁAW (POLEN)